جستجو
جستجو در سایت

بخش ماموگرافی

بخش ماموگرافی

ماموگرام عکسی است که با اشعه ایکس از سینه ها گرفته می شود. پزشک یا مامای شما از ماموگرافی برای یافتن اولین نشانه های سرطان سینه استفاده میکند. این روش برای غربالگری یا تشخیص استفاده می شود. ماموگرافی برای غربالگری، اغلب برای خانم هایی که علایم یا نشانه ای از سرطان سینه ندارند انجام می شود. انجام منظم ماموگرافی برای غربالگری، می تواند تعداد مرگ ناشی از سرطان سینه در خانم های چهل تا هفتاد و چهار سال را کاهش دهد.