جستجو
جستجو در سایت

غربالگری مرحله اول NT

سونوگرافی غربالگری مرحله اول NT

سونوگرافی غربالگری مرحله اول NT

سونوگرافی NT یک روش غیرتهاجمی برای بررسی خطر احتمالی نقص‌های کروموزومی در جنین در دوران بارداری است. در این روش، با استفاده از سونوگرافی، ضخامت پشت گردن جنین اندازه ‌گیری می‌شود. در این سونوگرافی، پزشک میزان مایع موجود در قاعده گردن جنین را اندازه گیری می کند. جنین هایی که احتمال ابتلا به سندرم داون را دارند معمولا مایع بیشتری در این ناحیه دارند.  این اندازه ‌گیری به همراه سن جنین و اندازه جنین و برخی اطلاعات دیگر، برای محاسبه بررسی ریسک نقص‌های کروموزومی در جنین استفاده می‌شوداین روش برای غربالگری سندرم داون (تریزومی 21) و سایر نقص‌های کروموزومی در جنین استفاده می‌شود.

اگر دربررسی ریسک خطر نقص کروموزومی بالا باشد، استفاده از روش‌های تکمیلی مانند آمنیوسنتز (آزمایش کروموزومی جنینی) یا تست خونی مادر به نام NIPT  انجام میشود.انجام این سونوگرافی به بهترین شیوه، مستلزم دستگاه سونوگرافی مجهز و پزشکانی متخصص و متبحر است. در کلینیک نیکو این شرایط فراهم شده تا شما عزیزان بدون استرس و نگرانی بهترین خدمات را دریافت کنید.