جستجو
جستجو در سایت

سونوگرافی FNA تیروئید و غدد لنفاوی

سونوگرافی تیروئید و غدد

FNA تیروئید و غدد لنفاوی

بیوپسی آسپیراسیون با سوزن ظریف تیروئید یا غدد لنفاوی روشی است که در آن نمونه کوچکی از بافت غده تیروئید و غدد لنفاوی مجاور غده شما برداشته می شود. سلول ها از طریق یک سوزن کوچک و توخالی برداشته می شوند. نمونه برای تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه ارسال می شود.

پزشک شما ممکن است بیوپسی را با کمک دستگاه سونوگرافی انجام دهد. این دستگاه از امواج صوتی با فرکانس بالا برای ارائه تصاویری از ندول استفاده می کند. این به پزشک شما کمک می کند تا سوزن را دقیقاً به نقطه مناسب هدایت کند. همچنین از آسیب دیدن سایر بافت ها جلوگیری می کند.از  یک ماده ژل مانند روی گردن شما، ناحیه ای که پروب سونوگرافی قرار می گیرد، استفاده می شود.

در برخی موارد،پزشک شما ممکن است قبل از وارد کردن سوزن، یک بی‌حس کننده موضعی به آن ناحیه تزریق کند. از آنجایی که سوزن بسیار کوچک است، اغلب این کار ضروری نیست.

پس از تمیز کردن ناحیه نمونه برداری، پزشک شما سوزن نازک و ظریف را در غده تیروئید یا غدد لنفاوی شما وارد می کند. سوزن به سرنگی متصل می شود که می تواند مکش را اعمال کند. پس از برداشتن سوزن، این سلول ها روی یک لام قرار می گیرند. پزشک شما ممکن است این روش را چند بار تکرار کند تا نمونه‌های مختلفی از قسمت‌های مختلف ندول به دست آید. گاهی اوقات توده کاملاً یا عمدتاً مایع خواهد بود. مایع را می توان در طول بیوپسی خارج کرد.

پس از انجام این روش، سلول ها به آزمایشگاه آسیب شناسی فرستاده می شوند و از نظر علائم سرطان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. یک باند کوچک روی محل قرار دادن سوزن قرار داده می شود.

https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/thyroid-fine-needle-aspiration-biopsy