جستجو
جستجو در سایت

سونوگرافی کلیه ها و مثانه ها

سونوگرافی کلیه و مثانه

زمانی که از امواج فراصوت برای دیدن کلیه ها و مثانه استفاده شود، به آن سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری گفته می شود در واقع سونوگرافی کلیه روش تصویربرداری ای است که به پزشک شما کمک می کند کلیه سمت راست، چپ و مثانه شما را بررسی کند.

کلیه ها خون شما را تصفیه می کنند. آنها مواد اضافی خون شما را جداسازی کرده و از طریق ادرار از بدن خارج می کنند.آمادگی برای این تست بسته به نوع سونوگرافی ای که پزشک شما درخواست داده متفاوت است. ممکن است، برای اینکه تصویر بهتری به دست آید، لازم باشد قبل از سونوگرافی حدود یک لیتر آب بخورید شاید لازم باشد برای سونوگرافی با مثانه پر مراجعه کنید تا پزشک بتواند حجم مثانه شما را قبل و بعد از خالی شدن ادرار اندازه گیری کند. گاهی باید ناشتا باشید یا شب قبل از سونوگرافی یک شام سبک میل کرده باشید. اگر پزشکتان مورد خاصی برای سونوگرافی ذکر نکرد، شما میتوانید طبق معمول بخورید و بیاشامید.

حین سونوگرافی کلیه ها، از شما درخواست می شود روی یک تخت نرم دراز بکشید. سونولوژیست ژل گرمی را ،که پایه آن آب است، روی پوست قسمتی از بدن شما که قرار است سونوگرافی شود، میریزد. این ژل هیچ ضرری برای پوست شما ندارد و لباس های شما را آلوده نمی کند. یک پروب به آرامی روی پوست شما قرار داده می شود. ممکن است از شما خواسته شود چند بار نفس خود را در سینه حبس کنید یا حین انجام سونوگرافی به پهلو بچرخید. گزارش سونوگرافی اغلب در همان روز حاضر می شود. و پزشک شما در رابطه با نتیجه آن با شما صحبت خواهد کرد.