جستجو
جستجو در سایت

سونوگرافی نمونه برداری از جفت جنین ( CVS)

نمونه برداری از جفت جنین

نمونه برداری از پرزهای کوریونی (CVS) آزمایشی است تشخیصی که بررسی می کند آیا کودک شما یک بیماری ژنتیکی یا کروموزومی مانند سندرم داون، سندرم ادواردز یا سندرم پاتو دارد یا خیر. این تست شامل برداشتن و آزمایش نمونه کوچکی از سلول‌های جفت جنین می باشد. زمان انجام تست بین 10 تا 13 هفته بارداری ست و در واقع زودتر از آمنیوسنتز انجام می شود.

به این دلایل ممکن است مادر تصمیم بگیرد که CVS انجام دهد: دارای کودک مبتلا یا سابقه خانوادگی بیماری ژنتیکی، ناهنجاری های کروموزومی، یا اختلال متابولیک قبلی، سن مادر بالای 35 سال، خطر ابتلا به یک بیماری ژنتیکی مرتبط با جنسیت ،سونوگرافی قبلی با یافته های مشکوک یا غیر طبیعی، آزمایش غیر طبیعی CELL-FREE DNA

نمونه برداری به دو روش انجام می شود. در روش اول نمونه برداری از طریق دهانه رحم و با اسپکولوم انجام می شود که پزشک با کمک سونوگرافی، از پرزهای جنینی نمونه برداری می کند. در روش دیگر، مجددا با استفاده از سونوگرافی، پزشکتان از طریقه دیواره شکم به پرزهای جنینی دسترسی پیدا کرده و با وارد کردن سوزنی نازک نمونه برداری از جفت را انجام می دهد.

 روش شکمی در بیشتر موارد ترجیح داده می شود زیرا اغلب انجام آن آسان تر است.در CVS از طریق سرویکس به احتمال زیاد بلافاصله پس از عمل خونریزی واژینال اتفاق می افتد و در حدود 1 از هر 10 خانمی که این روش را انجام می دهند، رخ می دهد. اما تفاوتی در میزان سقط جنین بین 2 روش وجود ندارد.اگر دسترسی به جفت از این طریق راحت تر باشد، CVS ترانس سرویکال ممکن است به CVS ترانس شکمی ترجیح داده شود.

https://www.nhs.uk/conditions/chorionic-villus-sampling-cvs/what-happens/

https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/chorionic-villus-sampling-cvs