جستجو
جستجو در سایت

سونوگرافی مغز نوزادان


سونوگرافی سر نوزاد

سونوگرافی مغز نوزاد

سونوگرافی مغز نوزادان برای تشخیص و پیگیری نوزادان نارس و بیمار انجام می شود. این سونوگرفی بسیار وابسته به اپراتور است. لازم است سونولوژیستی که معاینه را انجام می دهد، برای این سونوگرافی به خوبی آموزش دیده باشد، نحوه استفاده از دستگاه(های) سونوگرافی موجود را بداند، و به آناتومی و پاتولوژی داخل جمجمه آگاهی داشته باشد، به طوری که هیچ یافته مهمی را از دست ندهد.

سونوگرافی سر نوزاد در این موارد انجام می شود: به طور معمول برای همه نوزادان نارس، مشکوک بودن به ناهنجاری های مغزی در سونوگرافی قبل از زایمان، هر نوزاد بیمار که آسیب شناسی مغز در آن دخیل است، نوزادی که قبل از تولد غربالگری نشده بود.

استفاده اصلی از سونوگرافی مغز نوزاد نارس، برای شواهد خونریزی ماتریکس ژرمینال- داخل بطنی (GM-IVH) است که ممکن است در 20 درصد از نوزادان با حاملگی کمتر از 32 هفته در بدو تولد رخ دهد.

https://radiopaedia.org/articles/head-ultrasound

https://starship.org.nz/health-professionals/cranial-ultrasound-scans-of-the-neonate/