جستجو
جستجو در سایت

سونوگرافی فیبروم

فیبروم رحمی

فیبروم های رحمی توده های غیر سرطانی رحم هستند که اغلب در سنین باروری ظاهر می شوند. فیبروم های رحمی که لیومیوم (lie-o-my-O-muhs) یا میوم نیز نامیده می شوند، با افزایش خطر سرطان رحم مرتبط نیستند و تقریباً هرگز به سرطان تبدیل نمی شوند

فیبروم ها به طور کلی بر اساس مکان قرارگیری شان طبقه بندی می شوند.در سونوگرافی ای که پزشک شما از رحم و ضمائم آن انجام می دهد نوع فیبروم مشخص می شود. فیبروم های داخل دیواره یا intramural در دیواره عضلانی رحم رشد می کنند. فیبروم های زیر مخاطی یا Submocusal به داخل حفره رحم برآمده می شوند و فیبروم های ساب سروزال به سمت خارج حفره رحم پیش می روند.

 ممکن است در گزارش سونوگرافی خود با عبارت FIGO مواجه شوید. این طبقه بندی، توسط فدراسیون بین المللی زنان و زایمان انجام گرفته که به فیبروم ها طبق مکانشان، از 0 تا 8 نمره می دهد.. FIGO 0 تا 3 مربوط به میوم های زیرمخاطی است که به طور کامل یا تقریبی داخل حفره رحم رشد کرده اند. فیبروم با FIGO 4 تا 8، میتواند شامل فیبروم هایی باشد که داخل دیواره رحم هستند یا تا زیر سروز رحم و یا روی دهانه رحم و یا محوطه شکمی اطراف رحم رشد کرده اند.

این‌که یک فیبروم باعث نازایی می‌شود یا نه بسیار بستگی دارد به مکان فیبروم و موقعیت فیبروم نسبت به محوطه داخلی رحم و همچنین اندازه فیبروم. تشخیص این‌که فیبروم آیا می‌تواند باعث نازایی شود یا خیر، با یک سونوگرافی بسیار دقیق سه بُعدی واژینال در بیشتر موارد امکان‌پذیر است. به طور کلی فیبروم‌هایی که در داخل محوطه رحم قرار دارد، یکی از مهم‌ترین علل نازایی در خانم‌ها می‌باشد. در این نوع فیبروم‌ها ضایعه به صورت یک سم خارجی مثل ای یو دی عمل کرده و شخص دچار نازایی خواهد شد.