جستجو
جستجو در سایت

سونوگرافی غدد تیروئید

سونوگرافی تیرویید سونوگرافی تیروئید

سونوگرافی تیروئید بهترین و رایج ترین روش برای ارزیابی تیروئید است. این تست تصویربرداری از امواج صوتی برای گرفتن تصاویری از غده تیروئید، بافت ها و ساختارهای اطراف و غدد لنفاوی گردن استفاده می کند. اولین مطالعه تصویربرداری مورد استفاده در کار و ارزیابی سرطان تیروئید و مشکلات تیروئید باید همیشه یک سونوگرافی تخصصی، ماهر و اختصاصی تیروئید و گردن باشد. در نهایت، اگر بیوپسی سوزنی (یا بیوپسی آسپیراسیون با سوزن ظریف) برای تشخیص سرطان تیروئید ضروری باشد، از سونوگرافی برای هدایت سوزن به ندول تیروئید یا غدد لنفاوی استفاده می شود تا بیوپسی دقیق و ایمن انجام شود.

کیفیت سونوگرافی به چهار عامل بستگی دارد :کیفیت دستگاه سونوگرافی، دستگاهی که در دست تکنسین (مبدل) تولید کننده امواج صوتی است، تجربه و مهارت تکنسین سونوگرافی، تجربه جراح یا رادیولوژیست که گزارش را تفسیر می کند.

این تست بیمار را در معرض اشعه قرار نمی دهد. یک سونوگرافی کامل که تیروئید و کل گردن را بررسی می کند برای اطمینان از اینکه فرد سرطان تیروئید ندارد بسیار مهم است. زمانی که در نظر دارید سونوگرافی و ارزیابی تیروئید خود را کجا انجام دهید، تجربه و تخصص به معنای همه چیز است.