جستجو
جستجو در سایت

سونوگرافی طول سرویکس

سونوگرافی طول سرویکس سونوگرافی طول سرویکس یا دهانه رحم

زایمان زودرس در 8-6 درصد بارداری ها اتفاق می افتد و از عوارض بسیار جدی بارداری است. خطر زایمان زودرس خود به خود با کاهش طول دهانه رحم (گردن رحم) افزایش می یابد. سونوگرافی ممکن است برای ارزیابی طول دهانه رحم در زنانی که در معرض خطر بالای زایمان زودرس هستند، معمولاً حداقل در دو نوبت در هفته ۱۴ تا ۲۴ بارداری استفاده شود. اندازه گیری سونوگرافی ترانس واژینال طول دهانه رحم در هفته های 18 تا 22 بارداری توسط برخی از محققان به عنوان یک آزمایش غربالگری برای خطر زایمان زودرس برای همه زنان باردار مورد حمایت قرار گرفته است. در هفته 20 بارداری میانگین طول دهانه رحم 40 میلی متر است. در هفته 34 بارداری میانگین طول دهانه رحم 34 میلی متر است. طول دهانه رحم کمتر از 15 میلی متر در هفته های 22-24 بارداری غیرطبیعی است و با خطر قابل توجه زایمان زودرس همراه است.

برای اندازه گیری دقیق طول دهانه رحم، معاینه سونوگرافی ترانس واژینال لازم است. مثانه باید خالی باشد. هیچ خطر شناخته شده ای برای ارزیابی سونوگرافی ترانس واژینال در بارداری وجود ندارد.

این موارد در غربالگری دهانه رحم ارزیابی می شود: طول دهانه رحم (به طور معمول بیش از 25 میلی متر)، قیف شدن غشاها به کانال دهانه رحم، اتساع دهانه رحم، محل بخیه دهانه رحم (در صورت وجود).

دهانه رحم بسیار کوتاه (کمتر از 25 میلی متر) یا گشاد شده غیرطبیعی است و حاکی از افزایش خطر زایمان زودرس است. اگر غربالگری دهانه رحم غیرطبیعی باشد، ممکن است متخصص زنان و زایمان شما اصلاح فعالیت، استراحت در بستر، بستری شدن در بیمارستان، داروها یا بخیه دهانه رحم (سرکلاژ) را در نظر بگیرد. مداخله خاص به شرایط خاص شما بستگی دارد.

http://www.womensimagingservices.com.au/obstetric-ultrasound/cervical-length-assessment