جستجو
جستجو در سایت

سونوگرافی رحم تخمدانها و ضمائم

سونوگرافی واژینال رحم و ضمائم

سونوگرافی ترانس واژینال آزمایشی است که برای بررسی رحم، تخمدان ها، لوله ها، دهانه رحم و ناحیه لگن زنان استفاده می شود. ترانس واژینال به معنای “از طریق واژن” است. وسیله سونوگرافی در طول سونو در داخل واژن قرار می گیرد.

نحوه انجام سونوگرافی به این صورت است که با زانوهای خمیده به پشت روی میز دراز می کشید. پاهای شما ممکن است در رکاب نگه داشته شوند. تکنسین یا پزشک سونوگرافی، یک پروب را وارد واژن می کند که هیچ صدمه ای نخواهد داشت. پروب با کاندوم و ژل پوشیده شده است.

این پروب امواج صوتی را منتقل می کند و بازتاب آن امواج را از ساختارهای بدن ضبط می کند. دستگاه سونوگرافی تصاویری از قسمت های داخلی بدن ایجاد می کند و تصویر بر روی دستگاه سونوگرافی نمایش داده می شود. در بسیاری از مطب ها، بیمار می تواند تصویر را نیز ببیند.سونولوژیست به آرامی پروب را در اطراف ناحیه حرکت می دهد تا اندام های لگنی را ببیند.

در برخی موارد، یک روش سونوگرافی ترانس واژینال خاص به نام سونوگرافی با تزریق نمک (SIS) ممکن است برای مشاهده واضح تر رحم مورد نیاز باشد.

https://medlineplus.gov/ency/article/003779.htm