جستجو
جستجو در سایت

سونوگرافی ترنس رکتال

 
سونوگرافی رکتال

پزشکان اغلب از سونوگرافی مقعدی برای بررسی غده پروستات در مردان یا گاهی، در مواردی که امکان انجام سونوگرافی واژینال وجود ندارد، برای مشاهده اندام های لگنی و تناسلی در زنان استفاده می کنند. در این سونوگرافی، سونولوژیست شما یک پروب را به مقعد شما وارد می کند. این کاوشگر امواج صوتی پرانرژی تولید می کند. این امواج (پژواک) از طریق راست روده شما عبور می کنند و از سایر اندام ها و بافت ها پراکنده می شوند. پژواک ها تصاویر رایانه ای ایجاد می کنند که پزشک شما می تواند روی صفحه ببیند.

پزشک ممکن است از شما بخواهد که یک تا چهار ساعت قبل از سونوگرافی از طریق مقعد، تنقیه کنید. تنقیه به پاکسازی کولون و رکتوم شما کمک می کند. ممکن است از شما بخواهد که برای تخلیه مثانه قبل از سونوگرافی ادرار کنید.

برای سونوگرافی از طریق مقعد به پهلو دراز می کشید و زانوهای خود را به سمت سینه خم می کنید. پزشک، پروب آغشته به ژل را به رکتوم شما وارد می کند. اندازه کاوشگر به اندازه یک انگشت است. ممکن است فشاری شبیه به اجابت مزاج (دفوع) حس کنید. سونوگرافی ترانس رکتال معمولا کمتر از 30 دقیقه طول می کشد. هیچ خطر یا عوارض شناخته شده ای در سونوگرافی ترانس رکتال وجود ندارد. اگر همراه با این سونوگرافی بیوپسی انجام دهید، پزشک شما در مورد هرگونه عارضه احتمالی صحبت خواهد کرد

https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/24518-transrectal-ultrasound