جستجو
جستجو در سایت

سونوگرافی بررسی وضعیت قرارگیری جنین


سونوگرافی محل قرارگیری جنین

بسیاری از خانم ها حتی پیش از بارداری درباره اینکه می خواهند زایمان سزارین و یا طبیعی داشته باشند تصمیم گیری می کنند و مهم ترین مورد برای تصمیم گیری در این رابطه وضعیت قرار گیری جنین می باشد که می تواند تصمیم شما را تغییر دهد.

وضعیت جنین کمی شبیه به شکل C است، با ستون فقرات خمیده، سر به پایین و دست ها و پاها نزدیک به بدن کشیده شده اند. در حالی که جنین شما اغلب در رحم خود را کشش می‌دهد، لگد می‌زند و حرکت می‌کند، معمولاً این حالتی است که او در بیشتر مواقع دارد. وضعیت جنین به طور کلی راحت ترین وضعیت برای جنین شما در رحم و حتی پس از تولد است.

با نزدیک ‌تر شدن به موعد زایمان، این وضعیت نیز مهم است، زیرا به جنین شما کمک می‌کند تا در بهترین موقعیت برای تولد قرار گیرد و به کاهش خطر عوارض حین زایمان کمک می‌کند. بهترین وضعیت برای زایمان طبیعی حالتی است که سر جنین پایین است و چانه اش نزدیک به بدنش قرار گرفته. در مواردی که پاهای جنین پایین باشند (بریچ) زایمان سزارین مد نظر قرار می گیرد.

یکی از سونوگرافی هایی که در سه ماهه سوم بارداری انجام میشود، سونوگرافی جهت بررسی وضعیت قرارگیری جنین بوده و می تواند نوع زایمان را مشخص کند. البته.طرز قرار گیری جنین فقط یکی از فاکتورهای نوع زایمان است.