جستجو
جستجو در سایت

سونوگرافی آنومالی اسکن سه ماهه اول و دوم

سونوگرافی آنومالی یک روش تصویربرداری پزشکی است که برای ارزیابی ساختارها و عملکرد اندام‌ها و سیستم‌های جنین درون رحم استفاده می‌شود. سونوگرافی آنومالی به منظور غربالگری و تشخیص احتمال وجود عیوب تشکیلی جنین و بررسی سلامت عمومی جنین استفاده می‌شود.

 

این روش غیرتهاجمی است و با استفاده از امواج فراصوتی (سونوگرافی) تصاویری از جنین را بررسی می‌کند. این روش به طور کلی در هفته 18-19 بارداری انجام می‌شود و به عنوان یک جزء از مراحل غربالگری بارداری به‌کار می‌رود. این تاریخ ها را از اولین روز آخرین قاعدگی خود محاسبه کنید.در این سونوگرافی، می توانید بدن، بازوها، پاها، انگشتان دست، انگشتان پا و ویژگی های صورت جنین خود را ببینید. پزشک شما آناتومی جنین شما و اندام های داخلی را بررسی می کند و بر اساس تصاویر روی صفحه با شما صحبت می کند. اگر اندام تناسلی پوشیده نباشد و بخواهید بدانید، جنسیت جنین را به شما می گوید. می توانید تصاویر سه بعدی جنین خود را روی صفحه ببینید. اکثر بارداری ها سالم هستند و این اسکن معمولاً اطمینان خاطر را فراهم می کند. در موارد استثنا که هر گونه رشد غیر طبیعی تشخیص داده شود، به مادران امکان می‌دهد تصمیم‌گیری‌های مناسب ‌تری در مورد مدیریت بارداری و زایمان داشته باشند و در برخی موارد می‌تواند به طور مستقیم بر روی طرح درمانی و پیگیری پزشکی تاثیر بگذارد.

در سونوگرافی آنومالی، تصاویر سونوگرافی از جنین و اندام‌ها و ساختارهای آن، نظیر سر، قلب، مغز، استخوان‌ها، کلیه‌ها، معده و دستگاه گوارشی جنین، به دقت بررسی می‌شود تا عیوب تشکیلی و عملکردی ممکن را شناسایی کند. هدف اصلی سونوگرافی آنومالی تشخیص مشکلات تشکیلی جنین است، مانند نقص‌های استخوانی مثل پای پرانتزی قابل توجه، نقص‌های قلبی، نقص‌های اعصاب مرکزی و ستون فقرات، نقص‌های چهره مثل شکاف لب/کام، نقص های دستگاه گوارشی، عیوب ادراری، نشانه های ظریفی که ممکن است نشان دهنده سندرم داون باشند و سایر عیوب تشکیلی دیگر. در صورت شناسایی عیوب، نیاز به ارزیابی‌های تکمیلی و مشاوره با تیم‌های پزشکی متخصص می‌باشد. پزشک شما آناتومی جنین شما و جفت را بررسی کرده و اندازه گیری های دقیقی را برای محاسبه رشد جنین شما انجام می دهد. همچنین سابقه ای از این اندازه گیری ها نگه داری می شود تا بتوان آنها را با اسکن های قبلی و بعدی شما مقایسه کرد.